gallery/bx11logo

    OPLEIDING  TOT  BEWUST   en persoonlijk LEIDERSCHAP 

de opleiding Bx11, veranderingen beginnen altijd bij jezelf.

Bx11---01
bx11---02
bx11---03

Beginnen bij jezelf.

Je eigen levensverhaal, jouw ervaringen, je omgeving en de invloed daarvan op jou, je eigen persoonlijke reacties en aard, je krasjes en gemis, je takent, kracht en keuzes; dat alles heeft ervoor gezorgd dat je bent wie je bent en doet wat je doet.

Vanuit je eigen referentie kader bekijk je en beleef je de wereld, het contact met anderen en de dingen die je doet. Hoe je leven door jou wordt geleefd en wordt ervaren heeft sterk te maken met wat je op individueel niveau denkt, doet en voelt, en hoe je daar zelf weer op reageert.

De oefeningen, testen, ervaringen die we je in Bx11 vragen uit te voeren, bieden ontdekkingen over jezelf die bruikbaar zijn bij je verdere ontwikkeling.
Hoe ben je de speler en hoe ben je de bal in je leven? Dat is een belangrijk punt van aandacht wanneer het gaat over regie pakken en over authenticiteit.  Wanneer het voor jou beter is kun je je voormalige aannames en besluiten over je leven herzien, herbesluiten nemen. Zodat datgene wat je tot nu toe deed ook daadwerkelijk wordt veranderd in iets wat je anders doet!

Bewustwording over jou zelf en de ander(en).

Hoe doe jij dat, omgaan met en in relatie staan tot anderen? Hoe communiceer je, wat zijn je do's en dont's als het gaat over amen zijn en samen werken, over relaties en over hoe jij je verhoudt tot anderen?

En..Wat is het effect van datgene jij laat zien en ook niet laat zien? Hoe reageren mensen op je?

Door veel interactie, feedback en opdrachten over jouw manier van samenwerken in de opleiding aan bod te laten komen, krijg je de mogelijkheid jezelf in relatie met anderen te onderzoeken en te veranderen.

Dan gaat het om welke positie je inneemt, wat je daarover hebt geleerd en doet en hoe dat evt voor anderen is, maar ook over hoe je dat eigenlijk zou willen. We kijken naar wat passend is bij je relaties en functie en hoe je daar stappen in wilt zetten.

Als je dat leuk vindt of passend vindt kun je tijdens Bx11 2 mensen bij je proces betrekken door hun ondersteuning te vragen, we geven je dan gerichte vragen en opdrachten daarvoor mee.

Beleving staat centraal.

Door iets te doen leer je ,ook als het om simpele zaken gaat. Soms zelfs meer dan wanneer je over dingen praat. We hebben dan ook een energieke interactieve leerstijl ingebouwd. Zo ga je bijvoorbeeld op een 11 hoek staan om jezelf te positioneren. Of je gaat het weiland in om coaching van de paarden te krijgen. Je verkrijgt bewustwording over je patronen, je opties en kracht tijdens de japanse trommeldag en je stelt je interne dynamiek op met poppetjes op een poppetjes dag.

Wanneer je imeer bevrijding wenst dan zetten we je in een opstelling waar je tegenover of naast je blokkades komt te staan, om er uiteindelijk overheen te stappen.

Je verandert tijdens Bx11 stap voor stap de dynamieken en effecten die je niet meer nodig hebt en oefent parallel aan de hele opleiding datgene wat je hebt geleerd door een samenwerkingsproject vorm te geven.

Dat project is je lab, daar onderzoek je allerlei en experimenteer je met zaken die voor jou belangrijk zijn. Wij monitoren jou en je nieuwe stappen en voorzien je voortdurend van support en feedback. 

 

Bx11 is een opleiding waar je focust op bewust en persoonlijk leiderschap.

Leiderschap om jezelf en anderen te versterken, om je leven en relaties meer kwaliteit te geven en om de mensen met wie je werkt te leiden.

 

De ontwikkelingen en jouw leerwensen die in BX11 cetraal staan gaan dus zowel effect hebben op je persoonlijk functioneren als op je professionele functioneren.

Ons model is een 11 hoek met 11 B's die staan voor 11 termen en thema's waar we mee werken.

We kijken via de B Bril naar wat jij wilt bereiken, je leerstijl, concretiseren je einddoel en brengen met elkaar je talenten en eigenschappen in kaart. Met alle cursisten samen ga je op pad om te verbeteren. Jezelf, je relaties, de uitvoering van je werk, de wereld. Natuurlijk ben je allang goed genoeg, maar er is niets tegen optimalisatie van je'zelf'! Door veel oefeningen, coachingsessies, groepsopdrachten en individuele opdrachten, en ook door  te experimenteren ga je intensief aan de slag. Bovendien kies je een project wat voor jou past, ontvang je feedback, leer je modellen, maak je huiswerk en vergaar je veel inzichten, waardoor je een heel interessant leertraject met elkaar hebt en de uitdaging aangaat.

Wat jouw uitdaging inhoudt bepaal je zelf, uiteraard denken we en kijken we vanuit onze ervaring en expertise graag en kritisch met je mee.

 

VOOR WIE?

Bx11 is voor díe doelgroep die zichzelf vol passie verder wil ontwikkelen. Voor de mensen die verder willen groeien en hun talent en plannen wensen vorm te geven. Voor mensen die de interne remmen willen ontdekken en leren oplossen. Voor mensen die de organisatie willen vernieuwen, die anderen willen versterken, hun leven willen optimaliseren en voor kwaliteit kiezen.

Voor mensen die nog meer willen kunnen en hun effect willen vergroten.

Kortom voor iedereen die er zin in heeft.

Kenmerken van authenticiteit:

* open waarneming

* in staat gevoelens te reguleren

* basis vertrouwen

* vermogen tot hechten

* invoelingsvermogen

* bereidheid tot contact

* goed opmerkingsvermogen

* vermogen tot reflecteren

* bereidheid verantwoordelijkheid te nemen

* liefde voor de waarheid

* nadruk op de realiteit, het heden

* het vermogen om verbinding te maken

* probleemoplossend vermogen

* je kent jezelf en je wensen, visie en kracht