gallery/bx11logo

    OPLEIDING  TOT  BEWUST   en persoonlijk LEIDERSCHAP 

 
 

  

 
gallery/logo b11 mooi
gallery/logo b11 mooi
gallery/logo b11 mooi

 De kosten

De opleiding bestaat uit 7 dagen die we verdelen over  4 maanden, alle tijd om te studeren en tussentijds je opdrachten te maken dus!

De lesdagen vinden 6 dagen plaats op een zaterdag en 1 dag op een vrijdag. 

Bx11 wordt 2 keer per jaar georganiseerd, altijd in Midden Nederland.

De starttijd is telkens om 9.30 uur en de eindtijd om 17.00 uur.

De groepsgrootte is tussen de 6 en 12 personen. Intensieve aandacht dus gegarandeerd!

Qua leermethodes varieren we van cognitieve presentaties van modellen, ervaringsgericht leren met veel oefeningen tot en met het gecoacht worden door paarden en werken met japanse trommels. Een gevarieerd en uitgebreid scala aan methodes dus. Bovendien start je een leerproject vanaf dag 1, waar je alles wat je leert en wenst in de praktijk gaat brengen.

 De regels en         richtlijnen

De structuur

gallery/wp_20150618_16_11_17_pro

De kosten zijn 1650 euro reader, koffie, thee en een simpele lunch wordt door ons verzorgd.

Boeken die we aanraden, extra eten en drinken  en overige zaken zijn voor eigen rekening.

Na aanmelding teken je een contract voor deelname en ontvang je onze factuur.                                       

Je kunt kiezen deze in 1 keer te voldoen of in 7 delen te betalen.

Bij annuleren later dan een maand van te voren (30 dagen) vragen we je 50 % van het gehele bedrag aan ons te voldoen of te zorgen voor iemand die je plaats inneemt.

Bij annuleringen die langer dan een maand van te voren bij ons binnen komen rekenen we 75 € administratie kosten.

Wat regels en richtlijnen op een rijtje.

  • We houden ons aan de ethiek inzake vertrouwelijkheid, dat wil zeggen dat niemand  informatie over anderen mag of gaat vertellen.
  • Wanneer je je verbindt aan BX11 is dat geheel voor eigen risico.
  • Wanneer je op basis van een door ons goedgekeurde reden een opleidingsdag mist, kun je die in een volgende opleiding inhalen.
  • Bij te laat zijn ontvangen we graag een appje, zodat we weten waar je bent en wanneer we je kunnen verwachten.
  • We zetten wat deadlines neer voor opdrachten en het inleveren daarvan; we verwachten dan dat je je daaraan houdt. Opdrachten die zonder overleg na de deadlines worden ingeleverd krijgen geen feedback van ons.
  • Alcohol, verdovende middelen van welke aard ook zijn tijdens de lesdagen niet toegestaan.
  • Gedurende je opleiding ga je deel uitmaken van je opleidings communicatie groep, we hopen van harte dat je je hier actief opstelt.
  • Eten en drinken tijdens de lessen en oefeningen is vaak goede zelfzorg en dat vinden wij dus alleen maar prima!